MEŽA UN CIRSMU IEGĀDE

Iepērkam meža īpašumus, augošu koku cirsmas, daļēji izstrādātus mežus, mežus ar lauksaimniecības zemēm un ēkām, kā arī pamestas viensētas.

Ātrs īpašuma novērtējums un samaksa darījuma dienā

Piedāvājam labāko cenu par jūsu mežu vai cirsmu

Izvērtējam visus piedāvājumus